Privacy Policy

Boer & Wet BV, gevestigd te Uden aan de Oostwijk 5, verwerkt persoonsgegevens van jou omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Naam bedrijf + contactgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • IP adres;
 • Overige zaken zoals nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Boer & Wet BV kan bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens van jou verwerken, omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt voor uitvoering van de overeenkomst.

Doelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Bezoekers van de website

 • Dienstverlening naar bezoekers te verbeteren
 • Informeren over relevante producten en diensten
 • Het versturen van een juridische inhoudelijke nieuwsbrief

Klanten

 • Uitvoering van het Boer & Wet abonnement
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Uitnodiging voor bijeenkomsten en trainingen

Boer & Wet BV verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomst en toestemming.

Gebruik van uw gegevens

Boer en Wet BV zal de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Bezoekers van website

 • Gegevens  voor het verzenden van de nieuwsbrief en informeren over relevante producten en diensten: na intrekken van de toestemming één jaar.
 • Dienstverlening verbeteren: niet langer dan noodzakelijk, maar nooit langer dan één jaar.

Klanten

 • Minimaal tien jaar.

Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Boer & Wet zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Boer & Wet BV neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Je kunt hiervoor contact opnemen met de helpdesk van Boer & Wet via telefoonnummer 085 78 25 54 0.

Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Ook hiervoor kun je contact opnemen met de helpdesk van Boer & Wet.  

Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van andere personen in te zien, tenzij je ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger bent van een kind onder de 16 jaar.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Op onze website bevinden zich ook pixels. Een pixel is een hulpmiddel waarmee wij de effectiviteit van de advertenties kunnen meten en inzicht krijgen in de acties die onze websitebezoekers uitvoeren. U kunt uw browser zo instellen dat de pixels uitgeschakeld worden.

Wijzigingen

Boer & Wet BV kan deze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op via deze website aangeboden informatie, inclusief deze privacy policy, is gewijzigd.