A 03 april 2018

Wordt de uil of de kikker nu de grootste vijand van de agrarisch ondernemers?

Wet natuurbescherming

Je hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van de wet natuurbescherming. Lange tijd is dat nooit echt een issue geweest. Sinds 1 januari 2017 is deze wet van kracht. De wet natuurbescherming is een samenvoeging van 3 aparte wetten:

 • Flora en fauna wet; nu soortbescherming in de wet natuurbescherming
 • Natuurbeschermingswet; nu gebiedsbescherming in de wet natuurbescherming
 • Boswet; nu bescherming houtopstanden in de wet natuurbescherming.

Ik ben zelf geen expert maar weet het nodige af van de wet natuurbescherming en ik vind het erg interessant. Toen ik voor het eerst hoorde over de wet was deze nog in de maak. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is de wet natuurbescherming er gekomen.

Een uil…

En misschien denk je nu: ja maar hier heb ik toch niets mee te maken? Wel dus. Wist je dat je een plan van aanpak moet maken voor het maaien van je grasland? En dat als er een uil in je loods zit, de kans groot is dat je de natuurlijke habitat van de uil verstoord als je de machines binnen rijdt. En ja het is jouw grond, maar je mag de machines dus niet meer binnen zetten als de uil er last van heeft.

Zorgplicht

Er bestaat zoiets als zorgplicht: Alle van nature voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving genieten de zorgplicht/zorgvuldig handelen. De zorgplicht bestaat uit 3 delen:

 • Voorkomenplaatje blog_0.png
 • Beperken
 • Ongedaan mak

Ga je maaien? Dan is de kans groot dat er een pad onder de maaier komt. Dan kom je in strijd met de wet: je voldoet niet aan de zorgplicht. En zo kom je aan bij het onderdeel verbodsbepalingen. Handelingen mogen namelijk niet in strijd zijn met deze verbodsbepalingen, te weten:

 • Specifiek beschermde soorten doden of vangen
 • Voorplantingsplaatsen of rustplaatsen beschadigen, vernielen of wegnemen
 • Eieren beschadigen, rapen of bezitten
 • Specifiek beschermde soorten verontrusten/verstoren
 • Specifiek beschermde planten plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen

Tenzij…

En na het lezen van deze verbodsbepalingen zakt de moed in de schoenen: mag ik dan echt helemaal niks meer? Ik kan er toch ook niets aan doen dat die kikker of pad precies op mijn land bij de sloot moet paren? Of dat die uil in mijn loods komt zitten. Geen nood: je kunt voorkomen dat je de wet natuurbescherming overtreed door tijdig actie te ondernemen.

Neem het volgende voorbeeld: Je wil graag een boom omzagen. Dit mag nu niet meer want er geldt een regel op bomen zagen. Op 15 maart begint het broedseizoen, dus het kan zo zijn dat er precies in de boom die jij wilt omzagen een vogeltje zijn nestje aan het bouwen was. Wanneer je de boom omzaagt ben je in overtreding met de verbodsbepaling: Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen beschadigen, vernielen of wegnemen. En nu kom je niet meer weg met een plan van aanpak. Hiervoor is een zogenaamde ‘flora en fauna check’ nodig  Ja echt waar! Er moet een expert komen om te bepalen of er een vogel in de boom zit. Als de boom dan wordt omgezaagd en je hebt een rapport én je hebt de oplossingen gevolgd zoals bijvoorbeeld een nestkast plaatsen voor het vogeltje (wat in het rapport staat) heb je aantoonbaar zorgvuldig gehandeld en is het goed.

Voorkomen is beter dan verhelpen!

Ik mocht dit stukje schrijven, omdat ik het belangrijk vind dat dat men hierover geïnstrueerd wordt. De wet zit erg complex in elkaar en het overtreden van een verbodsbepaling is zo gebeurd. Terwijl het makkelijk te voorkomen is, en dat is altijd beter dan verhelpen!

Je kunt Boer & Wet bellen voor vragen, of natuurlijk een bedrijf benaderen die hier voor gespecialiseerd is!

Het bedrijf van mijn ouders