A 10 augustus 2018

Staldering: Voorlopig geen definitief oordeel

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft gisteren het verzoek om voorlopige voorziening van de provincie Noord-Brabant afgewezen. Volgens de voorzieningenrechter is er geen sprake van spoedeisend belang.

Daarnaast lijkt de voorzieningenrechter een instructie mee te willen geven aan de rechtbank Oost-Brabant. In de uitspraak overweegt de voorzieningenrechter: "Het buiten toepassing laten van deze bepalingen kan zich niet uitstrekken tot gevallen die in beroep niet aan de orde waren. De uitspraak van de rechtbank heeft dan ook niet tot gevolg dat bestuursorganen de overweging over het buiten toepassing laten van deze bepalingen in andere gevallen in acht moeten nemen."

Kortom: voorlopig nog geen definitief oordeel over de houdbaarheid van de stalderingsregeling. 
 

Lees hier de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.