A 21 februari 2018

Nieuwe cao

De nieuwe Cao voor Productiegerichte Dierhouderij is in werking getreden en loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Belangrijke veranderingen zijn:

  • Loonsverhoging: van 2,25% per 1 januari 2018, vervolgens 2,25% per 1 januari 2019 en 2,25% per 1 januari 2020.
  • De reiskostenregeling wordt omgezet van een vaste vergoeding naar een vergoeding van 0,19 cent per kilometer. 
  • De toeslagen voor het werken op zondag worden aangepast: de eerste 2 uur 0% toeslag, het derde en vierde uur 75% toeslag en vanaf het vijfde uur 100% toeslag.
  • Er komt een seniorenregeling voor werknemers vanaf 62 jaar met als uitgangspunt 80% werken, 90% loon en 90% pensioenopbouw. Deze regeling gaat de seniorendagen vervangen.
  • De subsidie voor BBL-trajecten (leer/werktrajecten) wordt verhoogd naar 2500 euro per jaar en wordt uitgekeerd aan de werkgever. Deze is dan verplicht om de scholingsdag door te betalen aan werknemer.
  • Tevens zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en de toepassing van scholingsvouchers. Hiertoe zullen activiteiten worden gestart om de bewustwording en het gebruik van de scholingsvouchers te bevorderen.

 Wil je meer lezen over de nieuwe cao? Download dan de cao hier