A 21 februari 2018

Helpdeskvraag nummer 1: “Boomgrens”

Onze helpdesk krijg diverse vragen, maar op dit moment springt er één vraag met kop een schouders boven uit: “Hoe zit het nu met bomen op/nabij de erfgrens?”.

Verjaring?

Volgens de wet is het niet geoorloofd om binnen twee meter van de grenslijn bomen te plaatsen. Indien je de situatie in zijn beloop laat, verjaart de vordering tot verwijdering van de bomen na 20 jaren. Daarnaast kan de buurman (eigenaar van de bomen) door verkrijgende verjaring erfdienstbaarheid verwerven. Deze verjaring treedt in na 10 jaren. De buurman moet wel te goeder trouw zijn (dit betekent dat hij zich redelijkerwijze als rechthebbende van erfdienstbaarheid mocht beschouwen). Er wordt niet zo snel aangenomen dat een eigenaar van bomen te goeder trouw is (zeker niet wanneer de bomen binnen twee meter van de erfgrens zijn geplant). Er is in de rechtspraak onduidelijkheid over wanneer de verjaringstermijn begint te lopen: op het moment van planten van de bomen, of vanaf het bereiken van een bepaalde hoogte.

Hoe ga je zelf om met een Boomgrens?

Ons advies is om het niet in zijn beloop te laten. Misschien kan je in goed overleg aankaarten dat de bomen volgens de wet te dichtbij de erfgrens staan, met het verzoek/de vraag aan de buurman om ze te verplaatsen of te verwijderen. Indien het niet in goed overleg kan, zou je een brief kunnen versturen waarin je aangeeft dat de bomen te dicht op de erfgrens staan. Het is van belang om achteraf te kunnen aantonen dat jij deze brief/e-mail hebt verstuurd. Als je niet weet hoe oud de bomen zijn kun je een expert inschakelen. Wil je een passend advies voor jouw situatie? Neem dan contact op met onze helpdesk.