A 05 april 2017

Afspraken op een kladpapiertje; beter van niet

Volgens Nederlandse, Engelse en Duitse boeren is het niet nakomen van afspraken ergernis nummer één in de relatie met hun leveranciers/afnemers. In het dagelijks leven maken we veel afspraken, van futiliteiten, tot de échte afspraken (zoals prijzen en garanties), die er toe doen! Als de afspraak niet worden nagekomen kan dit leiden tot een breuk in de relatie. Ook wordt een afspraak niet altijd goed vastgelegd. En dat levert (achteraf)  nogal eens frustratie op. 

Leg afspraken goed vast

Op een kladpapiertje in het voorjaar een keer opschrijven wat de prijs per m3 mest zal zijn en aan het einde van het jaar een afrekening krijgen met andere dan de afgesproken prijzen. Dat frustreert. Zeker als niet na te gaan is wie de afspraak is aangegaan en dus ook zonder handtekening. Maak een afspraak waterdicht op het moment van afspreken. Op dát moment ben je het er samen over eens en is een handtekening geen probleem, later als de afspraak moet worden afgewerkt leidt elke ruimte voor discussie tot frustratie en een waarschijnlijke breuk in de relatie.

Preventief aan de slag dus

Er is voor beide partijen een belang in het goed vastleggen van afspraken. De documenten in de portal van Boer & Wet helpen je met het opstellen van een overeenkomst.

Meer interessante artikelen